Basket_selected Koszyk:
Koszyk jest pusty

Kategorie

Prawo do odstąpienia do umowy

Poucznie o odstąpieniu od umowy sprzedaży

(informacje dotyczące korzytania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży)

  1.  Zgodnie z obowiązująceym prawem, Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Termin ten wygasa po upływie 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobą trzecią, inną niż przewoźnik.
  2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie w formie pisemnej oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wysłania wiadomością e-mail na adres sklep@toplampy.pl lub w formie listownej na adres sklepu: 01-207 Warszawa, ul.Karolkowa 30, Kako Design Sp. z o.o.
  3. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy.
  4. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest zobowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem 14 dni.
  5. Adres do zwrotu towaru: 0-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30.
  6.  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym.
  7.  Konsument odpowiada za zmiejszenie wartości rzeczy (towaru) wynikające z korzytania z niej w sposób inny niż było to koniecznie do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.